• Tatami-gae for Children’s Museum. Boston, U.S.
 • Tatami-gae for Children’s Museum. Boston, U.S.
 • Tatami-gae for Children’s Museum. Boston, U.S.
 • Tatami-gae for Children’s Museum. Boston, U.S.
 • Tatami-gae for Children’s Museum. Boston, U.S.
 • Tatami-gae for Children’s Museum. Boston, U.S.
 • Tatami-gae for Children’s Museum. Boston, U.S.
 • Tatami-gae for Children’s Museum. Boston, U.S.
 • Tatami-gae for Children’s Museum. Boston, U.S.
 • Tatami-gae for Children’s Museum. Boston, U.S.
 • Tatami-gae for Children’s Museum. Boston, U.S.
 • Tatami-gae for Children’s Museum. Boston, U.S.

Tatami-gae for Children’s Museum. Boston, U.S.

Our Records :Overseas Aug. 2014

We repaired tatami (tatami-gae) in the Kyo-machiya (Kyoto style town house) at the Children’s Museum, Boston, MA, U.S.